burnoutcoaching

“If you always do what you always did, you’ll always get what you always got” – Henry Ford

Eerst was er Corona met de lockdowns, dan kwam de oorlog in Oekraïne en nu zitten we volop in een energiecrisis. In oktober verscheen volgende artikel in het nieuws.

Veel mensen kampen met mentale problemen en de wachtlijsten zijn enorm.

De grote toename, die we overal terughoren, van mensen met spannings- en burn-out klachten maken ook onderdeel uit van deze wachtlijsten. Echter de personen met incidenteel milde, overwegend werk gerelateerde spanningsklachten, zonder ziekteverzuim of slechts kortdurend ziekteverzuim, zonder historie van burn-out en zonder historie van psychische klachten, kunnen perfect door een coach begeleid worden. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/20/ruim-4-500-vlamingen-met-mentale-problemen-wachten-op-zorg-wac/

Stress- en spanningsklachten gaan ook gepaard met levensstijl, hoe omgaan met stressvolle situaties of hoe reageren je hormonen op bepaalde situaties om maar niet te spreken over je slaappatroon. Bij Vitality & Life bekijken we het ganse pakket en op jouw tempo.

Als erkend VESB stress- en burn-out coach, orthomoleculair voedingscoach en brein- en slaapexpert breng ik alles in kaart om jouw vitaliteit en veerkracht te verhogen.

Er is keuze uit EASY, BRAVE coaching en premium BRAVE coaching

Ook voor bedrijven kunnen trajecten worden opgestart. Vraag voor extra informatie via mail info@edithgijsbregts.be

Volg ons via LinkedIn of Facebook

Stress- en burn-out begeleiding

Wist je dat je als werkgever door de Welzijnswet van 1996 verplicht bent om maatregelen te nemen die het welzijn van je werknemers bevorderen. Dit betekent ook dat je risicofactoren die het welzijn verhinderen in kaart dient te brengen en deze dient aan te pakken.

Naast de Welzijnswet is er ook nog het Koninklijke Besluit over psychosociale belasting uit 2014. Het welzijn op het werk is dus niet beperkt tot arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. Het mentale gezond voelen is minstens even belangrijk.

Toch zien we dat meer dan de helft van de bedrijven nog altijd geen burn-out preventieplan heeft.

Werkhervatting bij arbeidsongeschiktheid

Mensura: België telt bijna een half miljoen langdurig zieken. Na vijf jaar re-integratiewetgeving krijgt de wetgeving een update en worden bestaande pistes om terug te keren naar het werk bijgespijkerd. Wat moet je weten als werkgever of werknemer om re-integratie zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen? Sinds 1 oktober 2022 zijn enkele spelregels rond werkhervatting voor arbeidsongeschikte werknemers gewijzigd.

Na vier weken afwezigheid neemt de arbeidsarts contact op met de arbeidsongeschikte werknemer om hem of haar te informeren over de mogelijke pistes van werkhervatting.

Het KB schuift drie pistes naar voren:

  1. Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
  2. Het re-integratietraject 2.0
  3. Medische overmacht (procedure art. 34 Arbeidswet – beëindiging van de arbeidsovereenkomst)

Hier lees je verder: https://www.mensura.be/nl/werkhervatting-bij-arbeidsongeschiktheid-nieuw-kb

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding of coaching is een individuele coaching waarbij je je werksituatie en ook de combinatie work-life van dichtbij bekijkt.

  • Wat zijn mijn waarden en normen en passen die in mijn huidige job?
  • Hoe herken ik mijn sterke punten en wat zijn mijn zwakke punten, mijn talenten? 
  • Wat geeft mij energie? En waar verlies is energie aan?
  • Hoe kan ik dat inzetten om een job te vinden waarin ik me gelukkig voel?

Wist je dat je recht hebt op 7h coaching via VDAB, voor die 7h coaching betaal je slechts 80€. Heb je een job, dan kan je elke 6 jaar 7 uur loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques als je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Bestel nu je loopbaancheque via de website van VDAB https://www.vdab.be/loopbaancheques

Je eerste loopbaancheque is goed voor 4 uur begeleiding en je tweede voor 3 uur. Je betaalt maar 40 euro voor een loopbaancheque. Dit is erg voordelig want de reële waarde bedraagt 169 euro per uur.

Edith Gijsbregts

info@edithgijsbregts.be

0477 60 76 26

Wemersweg 5

2960 Brecht

Vitality & Life kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongeoorloofd gebruik van etherische oliën, hydrolaten, supplementen. 

De informatie op deze site is louter informatief en vervangt niet het advies van een arts of apotheker. Raadpleeg bij ziekte of bij twijfel steeds uw behandelende geneesheer. 

Vitality & Life doet geen claims over diagnose, behandeling of genezing. Raadpleeg steeds een dokter bij twijfel.