Stress en burn-out coaching

Wist je dat je als werkgever door de Welzijnswet van 1996 verplicht bent om maatregelen te nemen die het welzijn van je werknemers bevorderen. Dit betekent ook dat je risicofactoren die het welzijn verhinderen in kaart dient te brengen en deze dient aan te pakken.

Naast de Welzijnswet is er ook nog het Koninklijke Besluit over psychosociale belasting uit 2014. Het welzijn op het werk is dus niet beperkt tot arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden. Het mentale gezond voelen is minstens even belangrijk.

Toch zien we dat meer dan de helft van de bedrijven nog altijd geen burn-out preventieplan heeft.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding of coaching is een individuele coaching waarbij je je werksituatie en ook de combinatie work-life van dichtbij bekijkt.

Hoe herken ik mijn sterke punten en wat zijn mijn zwakke punten, mijn talenten? 

Wat geeft mij energie? 

Hoe kan ik dat inzetten om een job te vinden waarin ik me gelukkig voel?