Planning en organiseren

Planning en organisatie

Koop u zelf een klein schriftje of gebruik het schriftje van Vitality & Life / gebruik de planner van Vitality & Life (in de leeromgeving) en hou de komende weken stap per stap bij wat je allemaal doet, inclusief wanneer je het doet, hoeveel tijd je eraan besteed.

Vb: boodschappen doen, facebook, tv kijken, eten maken, lezen, wandelen, lopen, niks doen .. maak het zo concreet mogelijk. 

 Analyseer uw weekoverzicht

  • Welke taken namen de meeste tijd in beslag?
  • Wat zijn de organisatiedoelstellingen?
  • Wat wil jij bereiken?
  • Wat is jouw doel?
  • Hoe passen deze taakjes in je doelstelling?
  • Dragen die bij tot het realiseren van je doel?
  • Wat is uw bijdrage aan uw organisatie en/of afdeling?
  • Hoe dragen uw inspanningen bij aan de organisatiedoelstellingen?
  • Hoe verhoudt zich de tijd die u in de verschillende taken hebt geïnvesteerd tot het directe belang ervan voor de organisatiedoelstellingen?

Conclusie: wat gaat u na uw analyses veranderen en hoe?’